فرم ثبت نام انجمن روانشناسی و کار آفرینی

متقاضی عزیز با تکمیل این فرم می توانید عضو این انجمن شده و از خدمات موسسه رسپینا در زمینه آموزش و استخدام بهرمند شوید.

لازم به ذکر است اطلاعات شما کاملا محرمانه در موسسه رسپینا بایگانی می شود.

همکاری انجمن