روانشناس و مشاور ما

مشاوره تخصص ماست. رسپینا موسسه ای آموزشی، پرورشی ، پژوهشی برای مشاوره در امور مختلف و جنبه های گوناگون زندگی است. مجموعه رسپینا برای انجام این امور از سازمان های مختلف دولتی مجوز فعالیت اخذ کرده است. رسپینا دارای مجوز از سازمان بهزیستی کشور در سه حوزه مشاوره خانواده، تحصیلی و کسب و کار است که سه رکن اصلی زندگی هر فرد در قرن ۲۱ را شکل می دهد.

روانشناس بالینی: سعیده بلالی

سعیده بلالی
مشاور تحصیلی و کنکور: دکتر مرسولی
مشاور کسب و کار و مالی و بانکی: دکتر کوهی